...

Maisto užsakymai iš namų (tik tam tikros rušies). Ar galiu steigti MB?

Žinių bazė

2017.11.08

Norėčiau kepti daržovių pyragus vadinamuosius tartus ir kitus namuose pagal individualius užsakymus. Kokia verslo forma būtų paprasčiausia? Kol kas dirbčiau viena. Kokie dokumentai privalomi norint šia veikla užsiimti? Gyvenu nuosavame name.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Ina Smalinskienė

Projektų vadovė / VšĮ Versli Lietuva

Publikavimo data: 2017-11-08 09:30

Užsiimti maisto gaminimu pagal individualius užsakymus galima įsigijus verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, kurią išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija arba...

Publikavimo data: 2017-11-08 09:30

Užsiimti maisto gaminimu pagal individualius užsakymus galima įsigijus verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, kurią išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija arba įsteigus įmonę (individualią įmonę (IĮ) ar mažąją bendriją (MB)) valstybės įmonėje „Registrų centras“. Šias procedūras galite atlikti  internetu  VMI arba Registrų centro svetainėse.

Verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų) ir gali verstis tam tikra veikla. Jis išduodamas asmens pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms.
Individualios veiklos pažyma – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla neterminuotą laiką.
– neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, o tai reiškia, kad už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu.  IĮ steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku.
MB – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – tai reiškia, kad MB nariai neatsako savo asmeniniu turtu verslo nesėkmės atveju.  MB steigėjais (savininkais) gali būti tik fiziniai asmenys nuo 1iki 10 narių .

Daugiau informacijos apie verslo formas rasite: https://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-formos-ir-mokesciai/individuali-veikla-pagal-pazyma/

Kepant kepinius ir juos norint teikti į rinką vartotojams būtina susipažinti su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 metų spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimais. 
Fizinis arba juridinis asmuo, norintis užsiimti maisto tvarkymo veikla (įskaitant maisto gaminimą, ruošimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti ar pardavimą), turi turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kurį išduoda pagal veiklos vietą atitinkama teritorinė Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyba. Pažymėjimui gauti reikia pateikti: 1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo / registracijos; 2. maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu (tik maisto tvarkymo subjektams, siekiantiems vykdyti Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, išskyrus atvejus, kai maisto tvarkymo subjektai veiklą vykdys neturėdami maisto tvarkymo patalpų); 3. maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos ir kitas su maisto tvarkymu susijusias apimtis, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, numatomą steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių; 4. dokumentus, kuriais reglamentuojama Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįsta savikontrolės sistema, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ nuostatomis. Pažymėjimo išdavimo klausimą Valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcija svarsto tik įvertinus maisto tvarkymo veiklos sąlygas vietoje. Darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą bei išklausę higienos mokymus.


Pagal Lietuvoje tiesiogiai taikomą reglamentą Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos, patalpų, kuriose yra sandėliuojami maisto produktai, išplanavimas, dizainas, statyba, vieta ir dydis turi užtikrinti adekvačią tvarką ir švarą, saugoti nuo nešvarumų kaupimosi bei užtikrinti reikiamą temperatūros rėžimą. Maisto tvarkymo patalpos turi būti įvertintos Maisto ir veterinarijos tarnybos, o šis įvertinimas yra atliekamas išduodant maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą.

Svarbu žinoti, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte pažymėta, kad statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus. Vadovaujantis Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtintu „Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), gyvenamosios paskirties name ar jo patalpose neleidžiama vykdyti ūkinės komercinės veiklos.  Jei norite kepti daržovių pyragus, t. y. vykdyti gamybą, jums reikėtų įsirengti atskiras gamybinės paskirties patalpas. Gyvenamųjų  patalpų paskirties keitimas į komercinę vykdomas per teritorinės savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrių (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis). Reikia atitikti specialiuosius architektūrinius reikalavimus, bei kitus specialiuosius reikalavimus (kai tai reikalinga) ir parengti projektą. Tam greičiausiai bus reikalingas ir patalpų pritaikymas (pvz., atskiro įėjimo įrengimas).
Norint įrengti išorinę reklamą (pakabinti iškabą), prie įėjimo pastatyti reklaminį stendą ar kitaip reklamuoti savo verslą, reikalingas leidimas. Leidimą išduoda savivaldybė, kurioje planuojate vykdyti veiklą.

Ekspertai

Ina Smalinskienė

Ina Smalinskienė

Projektų vadovė / VšĮ Versli Lietuva

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.