...

Verslo idėja gimė stebint turistus

Verslas

2013.09.21

Autorius: Justina Ūsaitė

Temos: .

Verslo idėja gimė stebint turistus

Žilvinas Petrauskas Asmeninio albumo nuotr.

Vokietijoje šaknis įleidęs 25-erių Žilvinas Petrauskas neketina grįžti į tėvynę. Jo vadovauja mam verslui puikiai sekasi, o perspektyvos taip pat džiugina. Nors šiuo metu derasi dėl dar keturių restoranų atidarymo, restoraną „Teigtasche“ įkūręs lietuvis neskuba ir sako, kad pirmiausia svarbu gerai viską apgalvoti ir surinkti kuo daugiau informacijos.

Susidomėję turistai pakišo verslo idėja

Vieną dieną būsimas verslininkas su šeima užsuko į kibininę Trakuose. Tuo metu kibininėje svečiavosi ir būrėlis vokiečių turistų. Lietuvių dėmesį pa traukė itin skaniai lietuvišką patiekalą ragaujantys svetimšaliai. „Kad būtu mėte matę, kaip jie valgė kibinus!“ – žvaliai prisiminė Žilvinas.

Tądien jam su tėvu ir kilo puiki vers lo idėja: kodėl nepavaišinti vokiečių lietuviškais gardumynais jų tėvynėje? Kaip tarė, taip ir padarė.

Pradžioje ištyrė galimybes

Ž. Petrauskas prisipažino sąmoningai metus laiko rengęsis lietuviško mais to restorano įkūrimui svečioje šalyje, tad tuo metu nedirbęs jokio samdomo darbo.

Vienų metų, anot jauno vyro, pakan ka, kad sužinotum, kokią paramą gali gauti iš valstybės ir įvairių verslo pa ramos fondų, surinktum visą reikiamą informaciją ir susirastum patalpas.

Restoraną „Teigtasche“ lietuvis įkū rė populiariausioje pramogų gatvėje Hamburge.

Baigė buhalterijos mokslus

Paklaustas, kaip atsidūrė Vokietijoje, pašnekovas prasitarė, kad čia jau nuo 12 metų lankė mokyklą: „Su tėvais persikraustėme iš Lietuvos į Hambur gą. Tėvai norėjo man geresnių galimy bių, kad mokyčiausi užsienio kalbų.“

Ž. Petrausko nuomone, mokytis Vo kietijoje daug lengviau. Atėjęs į penk tą klasę, jis dar kartą su naujais ben draklasiais per matematikos pamokas mokėsi… daugybos. O svetimos kalbos pamokos jam sekėsi net geriau nei ben draklasiams vokiečiams.

Baigęs mokyklą būsimas verslinin kas pasirinko buhalterijos studijas. Nors daugelis žmonių ir net verslinin kų yra nepatenkinti, kad tenka tvarkyti daugybę dokumentų, Žilvinui tai ne kelia sunkumų. Tvarkyti popierius ir skaičiuoti jam – vienas malonumas!

Nors įmonės vadovas privalo būti ne tik darbdavys, bet ir įvairių kolektyvo problemų sprendėjas, Ž. Petrauskas prisipažino, kad tai šiek tiek vargina. Jis nelabai mėgsta klausytis darbuoto jų problemų, atsakinėti į įvairius klien tams kylančius klausimus, tačiau pri siima kiekvienam turėti verslą ir jam vadovauti nusprendusiam drąsuoliui įprastas pareigas.

Be tėvų pagalbos neapsimokėtų

Lietuvio verslui prireikė milijono eurų investicijos. Jam iš pradžių padėjo tė vai. Ž. Petrausko tėvas pats turi įmo nę (UAB „Pilių baldai“), užsiimančią sendinto interjero patalpų įrengimu. Verslininkas neslėpė, kad restorano įrengimo darbai, jei ne tėvų pagalba, būtų kainavę gerokai brangiau.

Pirmus žingsnius apsunkino ir tai, kad teko keisti patalpų paskirtį – pasirinktoje vietoje anksčiau veikė vais tinė. Patirties jau turintis verslininkas norintiems steigti restoraną pataria rinktis tos pačios paskirties, pavyz džiui, bankrutavusio restorano, patal pas: „Pertvarkydami vaistinės patalpas daug vargome. Išdėstymas restorane turi būti specifinis, tenka skirti nemažą dėmesį net atstumui tarp interjero deta lių. Jei verslą kurčiau dabar, rinkčiausi patalpas, kuriose jau veikė restoranas, nes taip daug pigiau ir kyla mažiau problemų.“

Linksmybių kvartale šurmulys – vakarais

Restoranas „Teigtasche“ įsikūręs itin triukšmingoje ir įvairių pramogų siū lančioje Hamburgo Hein Hoyer gatvėje. Jaunimo čia laukia net apie 60 skirtingų diskotekų.

Deja, į lietuvio restoraną jaunuoliai nesiveržia. Jiems tai tarsi egzotika, be to, baugina gana aukštos kainos. „Aiš ku, būna, kad gražiai apsirengę jaunuo liai mūsų restoraną pasirenka jaukiam pasimatymui“, – sakė restorano „Teig tasche“ įkūrėjas.

Laimė, šioje gatvėje lankosi ne tik jaunimas, bet ir vyresni žmonės, kurių pajamos – solidžios. Būtent jie leidžia laiką jaukioje Ž. Petrausko maitinimo įstaigoje, dažnai užsuka prieš ar po spektaklio gretimai įsikūrusiame ope ros teatre.

Tarp klientų – ir žvaigždės

Ž. Petrausko įkurtas restoranas „Teig tasche“ yra vienintelis lietuviško mais to restoranas Vokietijoje. Tad nenuos tabu, kad klientai – labai skirtingi.

Verslininkas atskleidė, kad vokiečius itin stebina restorane siūlomi mums įprasti šaltibarščiai. Iš nuostabos ir su sižavėjimo jie aikčioja, fotografuojasi su sklidinomis lėkštėmis. Šis patieka las jiems – sensacija, šaltibarščius jie net vadina rožine sriuba. Vokiečiai pa tiekalams kaskart vidutiniškai išleidžia 30 eurų. Žilvinui geriausi klientai – rusai. „Atei na, pašvenčia ir išeina“, – šalies kaimynės žmones apibūdino verslininkas. Anot jo, rusai mėgsta pasibūti iš širdies: pavalgo, neretai ir butelį užsisako. Jie restorane pa prastai išleidžia po 50 eurų.

Vokietijoje gyvenantys lietuviai yra kur kas taupesni – paprastai pavalgo už 10 eurų ir dar paburnoja, kad kas nors neįtiko.

Ž. Petrauskas prasitarė, kad restora ne „Teigtasche“ lankėsi ne viena Lie tuvos garsenybė: dainų autorius ir atli kėjas Andrius Mamontovas, televizijos laidas nuolat vedantis dainininkas Ma rijus Mikutavičius, pramogų verslo at stovų futbolo komanda „Prelegentai“, grupės „G&G Sindikatas“ ir „Liūdni slibinai“.

Rekomenduojame priimti pagalbą

Nors ir jaunas, Žilvinas jau sukaupė nemenką patirtį, tad ja noriai dalijasi. Ketinančius pradėti restoranų verslą Vokietijoje vaikinas įspėjo: „Vokie čiams patinka geras interjeras ir tvar kingas aptarnavimas.“

Todėl lietuvis patarė bent pačioje pradžioje samdyti patyrusius pada vėjus, ypač jei verslo ėmęsis žmogus prastai išmano restorano darbo specifi ką. Juk patyrę specialistai viską moka, dalijasi patirtimi. Vėliau, anot Žilvino, galima samdyti studentus ir išmokyti dirbti taip, kaip nori.

Restorano „Teigtasche“ savininkas taip pat akcentavo, kad svarbu kuo anksčiau tvarkyti būsimo verslo do kumentus – šis procesas Vokietijoje, kur daug biurokratijos, vyksta ne taip greitai, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

„Pasinaudokite rėmėjų, valstybės, verslo paramos fondų teikiama pagalba verslui“, – taip pat primygtinai patarė vienintelio lietuviško restorano Vokietijoje įkūrėjas.

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.