...

Kokius mokesčius reikia mokėti įsteigus individualia veiklą?

Žinių bazė

2014.04.17

Laba diena, noriu sužinoti kokius mokesčius reikia mokėti įsteigus individualią veiklą? Ar gali du žmones būti steigėjais? Kokie būtų mokesčiai steigėjams? Kokie mokesčiai būtų įdarbinus darbuotoją? Individuali veikla patalpų valymo paslaugos.

Temos: , , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Publikavimo data: 2014-04-17 22:43

Verčiantis individualia veikla, galima pasirinkti, ar užsiimti individualia veikla, neįsigijus verslo liudijimo (pagal individualios veiklos pažymą), ar vykdyti individualią veiklą,...

Publikavimo data: 2014-04-17 22:43

Verčiantis individualia veikla, galima pasirinkti, ar užsiimti individualia veikla, neįsigijus verslo liudijimo (pagal individualios veiklos pažymą), ar vykdyti individualią veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą.
Verslo liudijimas yra dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų dydžio) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės. Svarbu tai, kad pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis individualios veiklos rūšimis (valymo veikla gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą). Verslo liudijimas nusiperkamas su visais mokesčiais iškart. Įregistruojant šią verslo formą yra sumokami mokesčiai už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį. Į bendrą mokesčių sumą įeina:
PSD, kaip ir veikiant su individualios veiklos pažymėjimu, yra nekintami 9 proc. nuo minimalaus darbo užmokesčio, t.y. 90 Lt už vieną mėnesį;
GPM nustato Savivaldybių tarybos, priklausomai nuo verslo liudijimo įregistravimo vietos;
VSD – 28,5 proc. nuo pusės neapmokestinamų pajamų.

Individuali veikla pagal pažymą: pažyma yra dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla. Pagal išduodamą pažymą, galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų  pardavimo ir (ar) nuomos veiklą bei išskyrus tą, kuriai teisės aktai numato reikalavimą įsteigti įmonę. Vykdant individualią veiklą šiuo būdu, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t.y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. 

Pagrindiniai mokėtini mokesčiai vykdant veiklą pagal individualios veiklos pažymą:
5 proc. tarifo GPM (vykdant gamybos, prekybos, kai kurių paslaugų teikimo veiklą) arba 15 proc. tarifo GPM (jei pajamos gaunamos iš laisvųjų profesijų veiklos („laisvoji profesija“ – tai profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant teisinę (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisiniais klausimais ir kita teisinė veikla), apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašią veiklą) ir/ar vertybinių popierių pardavimo)), mokamas nuo jūsų gautų apmokestinamų pajamų kartą per metus;
28,5 proc. VSD, mokama nuo pusės jūsų gautų apmokestinamųjų pajamų, mokama kartą per metus;
90 Lt PSD, mokama kiekvieną mėnesį.

Veikla pagal individualios veiklos pažymą bei darbo santykiai pagal darbo sutartį yra iš esmės skirtingi. Galite pasirinkti abu variantus, t.y. vykdyti kartu su kitais asmenimis veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba įdarbinti kitus asmenis vadovaudamiesi LR DK 99 str.

Esant darbo santykiams, yra mokami šie mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis  –  15 % (moka darbuotojas), privalomojo sveikatos draudimo įmokos – 3 % (moka darbdavys), 6 % (moka darbuotojas), valstybinio socialinio draudimo įmokos – 27.98% (moka darbdavys), 3 % (moka darbuotojas), 0, 2 % – įmokos į garantinį fondą (moka darbdavys). Dėl šių išvardytų mokesčių apskaičiavimo bei sumokėjimo yra atsakingas darbdavys.
Asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, gali sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Civiliniame kodekse 6.969 str. nustatyta, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių) kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. Pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, paskirstomas partneriams proporcingai kiekvieno jų indėlio į bendrą veiklą vertei, jei ko kito nenustato jungtinės veiklos sutartis. Tokia sutartis yra reikalinga tam, kad būtų nustatyti jūsų ir partnerio tarpusavio santykiai – teisės ir pareigas vykdant tokią veiklą. Pažymėtina, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, o įstatymo numatytais atvejais – notarinės formos. Jeigu sutarties formos reikalavimų nesilaikoma, sutartis tampa negaliojanti.  Iš jungtinės veiklos gautos pajamos priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos.

Ekspertai

Eglė Paulauskytė

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.