...

Manikiūro kabineto atidarymas

Žinių bazė

2017.01.11

Norėčiau sužinoti, ko reikia norint atidaryti manikiūro kabinetą, kuriame dirbtų vienas asmuo? Plotas iki 30kv.m. Būtų atliekamas manikiūras, pedikiūras (A grupės paslauga) ir ilgalaikis lakavimas, nagų priauginimas neatliekamas. Žinoma higienos pasas reikalingas. Ką geriau rinktis- individualią veiklą pagal pažymą, o gal kurti MB? Paslaugos bus teikiamos nuomuojamose patalpose. Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį norint atsidaryti kabinetą vienam žmogui?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Neringa Trinskienė

Regionų koordinatorė / VšĮ Versli Lietuva

Publikavimo data: 2017-01-11 23:58

Manikiūro kabinetui kaip ir grožio salonams esminis reikalavimas tokių paslaugų teikimui yra tai, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys grožio...

Publikavimo data: 2017-01-11 23:58

Manikiūro kabinetui kaip ir grožio salonams esminis reikalavimas tokių paslaugų teikimui yra tai, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys grožio paslaugas, turi turėti leidimą-higienos pasą šiai veiklai vykdyti bei tai, kad tokie asmenys turi būti įregistravę individualią veiklą (individualią veiklą pagal pažymą arba verslo liudijimą), arba įsteigę juridinį asmenį – individualią įmonę, mažąją bendriją ar uždarąją akcinę bendrovę. Įregistravusi individualią veiklą pagal pažymą, turėsite mokėti mokesčius nuo faktiškai gaunamų pajamų. Individualią veiklą vykdantys asmenys taip pat privalo kas mėnesį mokėti įstatymo nustatyto dydžio valstybinio socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokas. Kokias įmokas ir kiek mokėsite galite pasimodeliuoti štai čia.

Individualios veiklos privalumas yra tas, kad šią veiklą nesudėtinga nutraukti, socialinės garantijos būtų tos pačios kaip ir įsteigus Juridinį asmenį ar dirbant pagal darbo sutartį. Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad individualią veiklą vykdantys asmenys yra atsakingi asmeniškai savo turtu už vykdant veiklą atsiradusias prievoles.

Norint gauti leidimą – higienos pasą reikia kreiptis į Visuomenės sveikatos centrą, jo teritorinį skyrių. Šiai institucijai reikia pateikti tokius dokumentus: paraišką gauti leidimą-higienos pasą; fiziniai asmenys turi pateikti asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise; patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas, išskyrus nesudėtingus statinius. Jei visi prieš tai minėti dokumentai jau yra pateikti, apie tai pažymima paraiškoje nurodant, kokie dokumentai, kada ir kokiu tikslu leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai buvo pateikti, ir patvirtinant, kad dokumentuose nurodyti duomenys nėra pasikeitę. Užpildžius paraišką yra įvertinama, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, patikrinamos pateiktos dokumentų kopijos, patikrinama ar teisingai užpildyta paraiška. Jeigu yra pateikiami ne visi dokumentai arba paraiška yra užpildoma neteisingai, pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, ar kyla pagrįstų neaiškumų dėl statinio, kuriame numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, registracijos yra suteikiamas terminas nurodytų trūkumų ištaisymui. Gavus visus teisingai užpildytus dokumentus pradedamas atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas. Atlikus vertinimą ir konstatavus, kad komercinės veiklos sąlygos atitinka  visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, priimamas sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą. Priėmus šį sprendimą, pareiškėjas yra apie tai informuojamas raštu nurodant, kad privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

Invazinėms A grupės grožio paslaugoms yra taikomi griežtesni instrumentų, įrangos ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 117/2007 “Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai”. Nepaisant to, kokio pobūdžio paslaugas teiksite, visuomet turite laikytis bendrųjų paslaugų saugos reikalavimų, t.y. teikiamos paslaugos turi būti saugios.

Kas liečia Jūsų minimą plotą, tai Lietuvos higienos normoje HN 117/2007 “Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai” yra įtvirtinti ir bendrieji reikalavimai patalpoms, kuriose bus teikiamos grožio paslaugos. T.y. teikiant grožio paslaugas turi būti šios patalpos: grožio paslaugų teikimo patalpa; laukiamasis kambarys arba paslaugų teikimo patalpoje įrengta atskira zona, skirta laukiantiems paslaugų vartotojams; personalo patalpa; pagalbinė patalpa darbo priemonėms laikyti (jos gali nebūti, jeigu yra ne daugiau kaip 3 darbo vietos ir personalo patalpoje pakanka vietos darbo priemonėms laikyti); tualetas; kitos patalpos (instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpa (arba grožio paslaugų teikimo patalpoje numatyta atskira instrumentų valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai skirta zona, skalbimo patalpa ir kt.), atsižvelgiant į teikiamų paslaugų asortimentą ir grožio paslaugų teikėjo poreikius. Atsižvelgiant į tai, kad Jūs planuojate teikti grožio paslaugas 30 kv. metrų patalpoje, atkreipkite dėmesį ir į šiuos minėtus bendruosius reikalavimus – t.y. papildomas patalpas, kurios yra būtinos, kad galėtumėte teikti tokias paslaugas.

Taip pat nepamirškite, kad asmenys, teikiantys tokio pobūdžio paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą ir turi būti įgiję žinių higienos ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo klausimais bei turėti sveikatos žinių pažymėjimą. Taip pat rekomenduojame pasinaudoti štai šia mūsų parengta atmintine: http://leidimai.verslilietuva.lt/lt/atmintines/grozio-salonas/6/

Ekspertai

Neringa Trinskienė

Neringa Trinskienė

Regionų koordinatorė / VšĮ Versli Lietuva

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.