...

Kokius teisinius reikalavimus turiu įvykdyti, norint įsteigti kalbų kursus?

Žinių bazė

2012.09.04

Kokius teisinius reikalavimus turiu įvykdyti, norint įsteigti kalbų kursus (rusų – lietuvių kalbų kursai Druskininkuose? Kokių dokumentų reikia, ar yra apibrėžtas reikalavimas dėstytojo kvalifikacijai (ar gali dėstyti lituanistikos bakalauras, priedo turintis anglų kalba magistro laipsnį)?Ar reikia papildomų dokumentų dėstant ne LR piliečiams (jiems po kursų išklausymo suteikiant neformaliojo ugdymo pažymėjimą) ir kokia turėtų būti tokio pobūdžio firmos sandara (vadovas, buhalteris, dėstytojai ir pan)?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Publikavimo data: 2012-09-04 16:45

Kokius teisinius reikalavimus turiu įvykdyti, norint įsteigti kalbų kursus (rusų – lietuvių kalbų kursai Druskininkuose): Kalbų kursai yra viena iš...

Publikavimo data: 2012-09-04 16:45

Kokius teisinius reikalavimus turiu įvykdyti, norint įsteigti kalbų kursus (rusų – lietuvių kalbų kursai Druskininkuose):
Kalbų kursai yra viena iš pagrindinių neformaliojo suaugusiųjų švietimo formų. Neformaliu suaugusiųjų švietimu gali užsiimti juridiniai ir fiziniai asmenys, rengiantys ir (ar) įgyvendinantys neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Rengti ir įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas gali Lietuvos neformaliojo švietimo įstaigos, taip pat bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniosios ir aukštosios mokyklos, įsteigusios neformaliojo suaugusiųjų švietimo padalinius (skyrius, grupes ir t.t.), kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka yra įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. Ši nuostata privalomai netaikoma fizinių asmenų organizuojamiems vienkartiniams neformaliojo švietimo renginiams.
Fizinis asmuo, norėdamas vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą kalbų kursų forma, turėtų vykdyti individualią veiklą pagal pažymą arba įsigydamas verslo liudijimą (jeigu ši veikla patenka į Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą).
Juridinis asmuo teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu įgyja jo steigimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, savo įstatuose įrašęs Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytą veiklą “85.59. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas”.

Kokių dokumentų reikia, ar yra apibrėžtas reikalavimas dėstytojo kvalifikacijai (ar gali dėstyti lituanistikos bakalauras, priedo turintis anglų kalba magistro laipsnį):
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojai privalo užtikrinti kokybišką dalyviams teikiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimą. Fiziniai asmenys turėtų turėti aukštąjį filologinį arba filologinį-pedagoginį išsilavinimą, arba humanitarinių mokslų magistro laipsnį ir/ar mokytojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją, tačiau konkrečių reikalavimų šiuo atveju nėra nustatyta.

Ar reikia papildomų dokumentų dėstant ne LR piliečiams (jiems po kursų išklausymo suteikiant neformaliojo ugdymo pažymėjimą):
Vykdytojai gali išduoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje ir jos baigimą, išskyrus išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. Tokie pažymėjimai gali būti pripažįstami juridinių ir fizinių asmenų, jei jų pripažinimas kitaip nereglamentuojamas teisės aktais. Tačiau remdamosi tokiais pažymėjimais formaliojo švietimo ar studijų institucijos negali išduoti valstybės pripažįstamų diplomų ar pažymėjimų. Norint išdavinėti IELTS pažymėjimus reiktu kreiptis į IELTS centrą dėl leidimo tokiai veiklai. Šiuo metu Lietuvoje yra tik 3 IELTS įgaliotos institucijos, kurios egzaminuoja ir išduoda tokio tipo pažymėjimus.
Pastebėtina, kad nei Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, nei Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme nėra keliami papildomi reikalavimai dėstant ne LR piliečiams. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant dėl tokių pažymėjimų pripažinimo ne LR piliečio valstybėje, reiktų žiūrėti į tos valstybės teisinę bazę, reguliuojančią aptartus klausimus.

Kokia turėtų būti tokio pobūdžio firmos sandara (vadovas, buhalteris, dėstytojai ir pan):
Jei yra steigiamas juridinis asmuo, atitinkamai reiktų žiūrėti į to juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančius įstatymus, pvz. Akcinių bendrovių įstatymą, Individualių įmonių įstatymą, Viešųjų įstaigų įstatymą ir pan. Atitinkamuose įstatymuose nurodyti reikalavimai įmonių organams, valdymui ir veiklai. Juridiniai asmenys, vadovaudamiesi jų teisinę formą reglamentuojančiais įstatymais, savo valdymo formą nusistato steigimo dokumentuose.

Ekspertai

Dr. Tomas Bagdanskis

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.