Kokią verslo formą reikėtų pasirinkti, norint teikti žaislų nuomos paslaugas?

Žinių bazė

2014.07.14

Žaislų nuomos paslaugos būtų vykdomos nuosavame būste, žaislų atsimėmimas vietoje.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Publikavimo data: 2014-07-14 16:20

Prieš pradedant teikti žaislų nuomos paslaugas, būtina nuspręsti kokia verslo forma bus vykdoma pasirinkta ekonominė veikla. Šiuo atveju, rekomenduotina rinktis...

Publikavimo data: 2014-07-14 16:20

Prieš pradedant teikti žaislų nuomos paslaugas, būtina nuspręsti kokia verslo forma bus vykdoma pasirinkta ekonominė veikla. Šiuo atveju, rekomenduotina rinktis iš šių variantų: veikla pagal verslo liudijimą, veikla pagal individualios veiklos pažymą arba mažosios bendrijos steigimas. Jei veiklos mastas bus didesnis, mažąją bendriją galima pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę, akcinę bendrovę, individualiąją įmonę ir kt. (LR mažųjų bendrijų įstatymo 29 straipsnis). Toliau išsamiau aptarsime minėtas verslo vykdymo formas.

Vadovaujantis LR verslo liudijimo išdavimo gyventojams taisyklėmis gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą veikloms „Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma“ gali šia veikla užsiimti pats arba leisti tai daryti savo šeimos nariams, juos įrašydamas verslo liudijime. Nuomotojas nuomojamas prekes gali reklamuoti internetinėse parduotuvėse. Veiklą pagal verslo liudijimą vykdantis asmuo privalo mokėti socialinio draudimo mokestį, kurio dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio. Šis verslo modelis yra gan patrauklus pradedantiems verslininkams, kadangi verslo liudijimas gali būti įsigyjamas tam tikram terminui, kuriam pasibaigus ir galima nesunkiai nutraukti ekonominę veiklą.

Žaislų nuoma galima užsiimti išsiėmus individualios veiklos pažymą. Pajamos iš žaislų nuomos veiklos, kuri vykdoma pagal individualios veiklos pažymą, apmokestinamos 5 procentų pajamų mokesčio tarifu. Pažymėtina, kad 5 procentų pajamų mokestis skaičiuojamas ir mokamas nuo apmokestinamųjų individualios veiklos pajamų, t.y. iš gautų pajamų atėmus toms pajamoms uždirbti patirtas išlaidas. Taip pat mokamas 5 % arba 15 % gyventojų pajamų mokestis nuo gautų apmokestinamų pajamų, 28,5 % valstybinio socialinio draudimo įmoka, 27 eurų privalomojo sveikatos draudimo įmoka (PSD).

Veiklos vykdymas galimas ir įsteigus mažąją bendriją. Ši juridinio asmens forma patraukli tuo, kad steigimui nereikalingas minimalus įstatinio kapitalo dydis, bendrijos steigėjams galima įnešti nepiniginius įnašus, yra supaprastintas mažosios bendrijos valdymas – nebūtinas vadovas ir buhalteris, mažosios bendrijos nariai gali dirbti bendrijoje nesudarydami darbo sutarčių (sutaupoma nemažai darbo užmokesčio, mokestinių išlaidų), vedama supaprastinta buhalterinė apskaita.

Išsirinkus verslo vykdymo formą ne mažiau svarbu yra įsitikinti ir užtikrinti, kad nuomojami žaislai yra saugūs, švarūs, nekenksmingi ir tinkami naudoti. Privaloma užtikrinti, kad žaislai atitiktų Žaislų saugos techninio reglamento nuostatas (2011 m. balandžio 1 d. LR ūkio ministro įsakymas Nr. 4-174 „Dėl žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“). Ne mažiau svarbu ir tai, kad nuomininkai būtų tinkamai informuoti apie žaislų naudojimo paskirtį, vaikų amžių, nuo kurio galima naudotis nuomojamais žaislais ir pan.

Nusprendus įkurti internetinę parduotuvę – nuomos punktą (tiek veikiant kaip fiziniam, tiek kaip juridiniam asmeniui), svarbu užsiregistruoti Asmenų duomenų valdytojų valstybės registre, nes tik atlikus minėtą veiksmą, asmeniui suteikiama teisė tvarkyti kitų asmenų duomenis. Kitas svarbus dalykas – internetinio puslapio naudojimo taisyklių sukūrimas. Šiose taisyklėse derėtų kuo išsamiau apibrėžti nuomininko ir nuomotojo teises ir pareigas, nuomos sutarties sudarymo ypatumus, baudas, tinkamai neįvykdžius sutartyje numatytų įsipareigojimų ir pan.
 

Ne mažiau svarbi pelningo nuomos verslo dalis yra tinkamas nuomos sutarčių sudarymas. Šios sutartys turi maksimaliai apsaugoti nuomojamą turtą, tačiau kartu suteikti atitinkamas garantijas nuomininkui, tam, kad abi sutarties šalys liktų patenkintos.

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.