...

Kaip pradėti žvejybą Kuršių mariose su individualios veiklos pažyma?

Žinių bazė

2012.09.21

Noriu žvejoti Kuršių mariose, įmonės nesteigsiu, tačiau žvejyba jau verslinė. Kiek suprantu, galiu verstis individualia veikla pagal pažymą. Kuršių mariose yra tam tikri limitai, kurie yra suteikti įmonėms, ir gauti limitus man turbūt neįmanoma. Žinau, kad tinklai stintoms gaudyti yra neribojami, tuomet kam tie limitai, jei gaudyčiau tik stintas? Įstatymuose nėra išskirta atskirai stintų žvejybos. Ir šiaip, kokia tvarka turėčiau gauti visus reikiamus dokumentus, kad galėčiau pradėti dirbti? Kaip suprantu, pirma turiu gauti limitus, tada leidimą žvejoti, tik tada gauti pažymą dėl individualios veiklos vykdymo? Į kokias įmones besikreipčiau (ministerijos, VMI ir kt.), visi man siūlo ieškotis informacijos internete, nes niekas realiai nežino nieko dėl žvejybos, ir siuntinėja pirmyn atgal.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Vaidas Šalaševičius

Steigėjas ir ekspertas / UAB „Justicija"

Publikavimo data: 2012-09-21 18:15

Tiek juridinis asmuo, tiek fizinis asmuo, veiklą vykdantis pagal individualios veiklos pažymą, yra ūkio subjektai, turintys teisę užsiimti versline žvejyba,...

Publikavimo data: 2012-09-21 18:15

Tiek juridinis asmuo, tiek fizinis asmuo, veiklą vykdantis pagal individualios veiklos pažymą, yra ūkio subjektai, turintys teisę užsiimti versline žvejyba, kaip tai numato galiojantys teisės aktai. Šiuo metu pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis verslinę žvejybą, yra 2005-05-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-267 patvirtintos Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklės. Šios taisyklės nustato verslinės žvejybos reglamentavimo priemones, juridinių ir fizinių asmenų, vykdančių verslinę žvejybą, pareigas, leidžiamus bei draudžiamus žvejybos įrankius ir būdus, verslinius žuvų dydžius, žuvų priegaudos dydžius, žvejybos režimą vidaus vandens telkiniuose ir Kuršių mariose.

Verslinė žvejyba vykdoma tik tuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, kuriuose Aplinkos ministerija nustato žvejybos limitus.

Užsiimti versline žvejyba galima tik gavus leidimą. Leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas arba jo įgaliotas padalinys, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra vandens telkinys. Leidimuose nurodomas žuvų išteklių naudotojas (šiuo atveju, versline žvejyba užsiimsiantis fizinis asmuo), verslinės žvejybos vietos, laikas, įrankiai bei kitos sąlygos. Leidimų išdavimo tvarką reglamentuoja Verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2006-04-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-205. Leidimas išduodamas verslinės žvejybos veiklą įteisinusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems žvejybos kvotas (limitus) ir jos dar neišnaudojusiems, pateikusiems regiono aplinkos apsaugos departamentui nustatytos formos prašymą.

Atkreiptinas dėmesys į taisyklėse pateiktą žvejybos limito apibrėžimą. Žvejybos limitas suprantamas kaip žuvininkystės vandens telkiniui nustatytas didžiausias žuvų sugavimo kiekis (dar vadinama žvejybos kvota) arba žvejybos įrankių kiekis, arba žvejybos dienų skaičius, arba nustatytos žvejybos vietos. Žvejybos kvotas nustato Žemės ūkio ministerija.

Žuvų išteklių naudotojai privalo turėti Žvejybos vietoje Leidimą ir žvejoti jame nurodytose vietose, laiku, įrankiais bei laikytis kitų Leidimo sąlygų, taip pat privalo turėti Žvejybos vietoje žvejybos žurnalą ir pildyti jį laikantis Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-05-01. įsakymu Nr. 180, reikalavimų, žvejoti neviršijant žvejybos limito ar kvotos, bei tinkamai vykdyti kitas taisyklėse imperatyviai nurodytas pareigas. Taisyklėse atskiras skirsnis skirtas verslinės žvejybos režimui Kuršių mariose reglamentuoti.

Žvejybos žurnalas yra griežtos atskaitomybės dokumentas, skirtas sužvejotų žuvų apskaitai vykdyti ir žvejybos veiklos priežiūrai vykdyti. Žurnalai išduodami juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems teisę vidaus vandens telkiniuose vykdyti verslinę žvejybą, t. y. gavusiems kvotas (limitus) ir verslinės žvejybos leidimus, ir turintiems teisę vidaus vandens telkiniuose vykdyti specialiąją žvejybą, t. y. gavusiems specialiosios žvejybos leidimus. Žvejybos žurnalus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas arba jo įgaliotas padalinys, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra vandens telkinys. Žveljybos žurnalų išdavimo tvarką reglamentuoja Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklės, patvirtintos 2000-05-01 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 180.

Papildomai atkreipiame dėmesį į verslinėje žvejyboje naudojamų įrankių privalomą žymėjimą. 2005-07-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-383 „Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ yra nustatyta pareiga versline žvejyba užsiimantiems ūkio subjektams privalomai žymėti plombomis visų tipų laikomus ar   naudojamus verslinės žvejybos įrankius (išskyrus įrankius laikomus  prekybos ar gamybos vietose) ir žvejybos įrankius, kurie nustatyta tvarka naudojami specialiojoje žvejyboje. 

Ekspertai

Vaidas Šalaševičius

Vaidas Šalaševičius

Steigėjas ir ekspertas / UAB „Justicija"

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.