...

Kaimo turizmo, nuotykių parko ir aukštalipio darbų licencijos.

Žinių bazė

2012.09.14

Turime žemės ir planuojame įrengti poilsiavietę kartu su nuotykių parku. Kokių leidimų, licencijų reikia norint verstis šia veikla? Žemė yra nuosavybeje. Taip pat norėtume teikti aukštalipių paslaugas ir nuotykių parkų įrengimo paslaugas. Ar šiom dviem veiklom reikalingos licencijos?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Vaidas Šalaševičius

Steigėjas ir ekspertas / UAB „Justicija"

Publikavimo data: 2012-09-14 23:48

Nusprendus užsiimti kaimo turizmo veikla, kartu, toje pačioje teritorijoje teikiant ir nuotykių parko paslaugas, būtina nustatyti, ar Jums nuosavybės teise...

Publikavimo data: 2012-09-14 23:48

Nusprendus užsiimti kaimo turizmo veikla, kartu, toje pačioje teritorijoje teikiant ir nuotykių parko paslaugas, būtina nustatyti, ar Jums nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kuriame planuojate užsiimti paminėta veikla, galima ją vykdyti. Šiuo atveju, atsakymas priklausys  nuo to, kokia pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, t. y. teritorijos gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veiklos ir socialinės bei ekonominės plėtros poreikio sąlygota pagrindinio žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo dokumente, lemianti šios teritorijos planavimo ir žemės naudojimo sąlygas. Pagrindinė žemės naudojimo kryptis, kaip jau minėta, numatyta teritorijų planavimo dokumentuose, kur turėtų būti nurodomos šios teritorijos planavimo ir žemės naudojimo sąlygos.

Taip pat būtina išsiaiškinti, ar įstatymais ir Vyriausybės nutarimais sklypui nėra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 
Vadovaujantis LR Turizmo įstatymu, kaimo turizmo paslauga  – tai savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius. Norint verstis šia ūkine – komercine veikla, reikia atkreipti dėmesį į apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų teikimo teisinį reglamentavimą, visų pirma į LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 188:2011 “Apgyvendinimo paslaugų sveikatos apsaugos reikalavimai“, kurioje nustatyta, kad asmenys gali vykdyti apgyvendinimo paslaugų veiklą tik nustatyta tvarka gavę leidimą-higienos pasą bei apibrėžti reikalavimai, keliami teritorijai, patalpoms, patalpų įrengimui ir inventoriui, patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūrai bei reikalavimai paslaugų teikėjams. Taip pat svarbus yra LR maisto įstatymas, nustatantis pagrindinius maisto saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimus. Norint užsiimti kaimo turizmo veikla, privaloma turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kurį išduoda atitinkamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys pagal įmonės veiklos vietą ir kuriam gauti reikia pateikti šiuos dokumentus:

nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo;
maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
maisto tvarkymo proceso aprašymą (pvz., prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių;
dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo vietų principais pagrįstą savikontrolės sistemą.

Nuotykių parko ir nuotykių parko įrengimo veikla pagal galiojančius LR įstatymus nėra licencijuojama veikla, ar veikla, kuriai reikalingas leidimas, tačiau asmenys, besiverčiantys ja, privalo laikytis nustatytų saugos reikalavimų.
Sudarius nors ir su vienu darbuotoju darbo sutartį, darbdaviui (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdaviui atstovaujančiam asmeniui atsiranda pareiga, numatyta LR darbo kodekso 260 straipsnyje – kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Minėtame įstatyme įtvirtinta, kad darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad nuotykių parkai paprastai priskiriami prie padidinto pavojingumo pramogų, reikėtų parengti saugaus elgesio nuotykių parke taisykles, ir supažindinti su jomis kiekvieną nuotykių parko lankytoją, ketinantį pasinaudoti parke teikiamomis paslaugomis. Su parko lankytojais taipogi reikėtų sudaryti saugaus elgesio nuotykių parke sutartis, kuriose būtų aptarta nuotykių parko lankytojų atsakomybę, saugaus elgesio nuotykių parke taisyklių nesilaikymo pasekmės ir kiti aktualūs klausimai.

Atsakant į Jūsų pateiktą klausimą dėl aukštalipių paslaugų teikimo, pažymėtina, kad šia veikla taip pat galite užsiimti be licenzijos. Aukštalipiu dirbti gali asmuo, turintis aukštalipio pažymėjimą, pasitikrinęs sveikatą ir gavęs gydytojų leidimą dirbti aukštyje. Aukštalipio pažymėjimą galima gauti mokymo įstaigoje arba, jei įmonėje nors vienas asmuo turi galiojantį aukštalipio pažymėjimą, kitus galima apmokyti įmonės viduje. Organizuodamas mokymo procesą savo įmonėje darbdavys parengia, patvirtina mokymo programą ir, pagal nustatytą įmonėje tvarką, apmoko darbuotojus, užtikrindamas mokymo kokybę. Mokymo formų, būdų, lektorių pasirinkimo teisės aktai nereglamentuoja. Jeigu darbuotojų mokymas organizuojamas mokymo įstaigoje, tai toks mokymas vykdomas pagal mokymo įstaigos parengtą ir su darbdaviu suderintą mokymo programą. Be to,  įmonėje, kurioje bent vienas asmuo dirba aukštalipiu, privalo būti ir aukštalipio darbų vadovas.  Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienas darbuotojas turi būti instruktuotas darbo vietoje ir dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu patvirtintą Techninį reglamentą „Asmeninės apsauginės priemonės“.

Ekspertai

Vaidas Šalaševičius

Vaidas Šalaševičius

Steigėjas ir ekspertas / UAB „Justicija"

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.