Degalinės verslo atidarymas

Žinių bazė

2015.03.02

Sveiki, esu teisės kurso studentė ir norėčiau Jūsų paklausti nuo ko reikėtų pradėti verslą, atidarant degalinę toje vietoje kur seniau taip pat buvo degalinė? Dar išlikę pastatai, tačiau apgriuvę, juos reiktų kapitaliai renovuoti. Kokių leidimų, dokumentų reiktų? Ir ar studentas turi išvis galimybių pradėti savo verslą, ar yra galimybė gauti finansavimą?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Publikavimo data: 2015-03-02 22:11

Atsakant į klausimą dėl degalinės veiklos pradėjimo, siūlytina apsvarstyti kelias galimybes pradėti verslą: pirmoji – sudaryti franšizės sutartį su esamu...

Publikavimo data: 2015-03-02 22:11

Atsakant į klausimą dėl degalinės veiklos pradėjimo, siūlytina apsvarstyti kelias galimybes pradėti verslą: pirmoji – sudaryti franšizės sutartį su esamu degalinių tinklo prekės ženklu, antroji – pradėti savarankiškai vykdyti veiklą, parengus reikiamus dokumentus, iš valstybės institucijų gavus reikiamas licencijas ir leidimus. Franšizės atveju, jos davėjas už tam tikrą mokestį leidžia gavėjui naudotis jo prekės ženklu, verslo organizavimo ir gamybos ypatumais, sukauptomis žiniomis (know-how), informaciją ir prieigą prie išteklių, reikalingų tiekimui ir pan.

Jei esami statiniai nėra tinkami eksploatuoti ir norite atlikti ženklų viso statinių komplekso rekonstravimą, svarbu nustatyti, kokios statybos rūšies darbai bus atliekami. Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 įvardintos šios statybos rūšys: (i) naujo statinio statyba; (ii) statinio rekonstravimas; (iii) statinio remontas, kuris skirstomas į statinio kapitalinį ir paprastąjį remontą. Rekonstruojant statinį yra pakeičiamos laikančiosios konstrukcijos ir padidinami, sumažinami bet kurie statinio išorės matmenys – ilgis, plotis, aukštis, skersmuo ir pan. (STR 1.01.08:2002 9 punktas). Kapitaliniu remontu siekiama pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų. Pabrėžtina, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis (STR 1.01.08:2002 10 punktas). Priklausomai nuo to, kokia statybų rūšimi ar rūšimis planuojama rekonstruoti statinį ar visą kompleksą, priklauso reikiamų dokumentų apimtis ir proceso sudėtingumas.

Svarbu pabrėžti, kad degalinės priskiriamos ypatingų statinių kategorijai. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 3 punktas ypatingą statinį apibrėžia kaip statinį, kuriame: (i) naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos; (ii) yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; (iii) yra sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų. Ypatingai statinio kategorijai priskiriamas ir visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas, taip pat kultūros paveldo statinys. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 detalizuoja konkrečius statinius, kurie priskirtini ypatingiems. Minėto reglamento statinių sąrašo 20 punktas ypatingu statiniu įvardija visus degalinių statinius, išskyrus tuos, kurie priskirtini nesudėtingų statinių kategorijai. Pastarieji yra detalizuojami statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2010. Atkreiptinas dėmesys, kad prie nesudėtingų statinių negalima priskirti statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos, yra potencialiai pavojingi įrenginiai, naudojami atviros liepsnos įrenginiai. Tinkamai nustačius degalinių statinių kategorijas ir pasirinkus reikiamą statybos rūšį ar rūšis, privaloma parengti statinio projektą. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir jį detalizuojančiuose statybos techniniuose reglamentuose, pavyzdžiui, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, STR 1.12.07:2004, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ ir kt., nustatomi reikalavimai tinkamam statinio projektinės medžiagos parengimui.

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 nustato, kad norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį savivaldybės administracijai pateikiamas: (i) prašymas; (ii) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje); (iii) reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte, kurie turi būti gauti iki prašymo teikimo) projekto sprendiniams. Minėtame statybos techniniame reglamente detaliai aprašyta reikiamų statybai dokumentų teikimo ir nagrinėjimo tvarka, reikalingų dokumentų pateikimo forma, pateikiamos pavyzdinės prašymų formos, nurodomi kriterijai, kuriais vadovaujantis savivaldybės administracija išduoda arba atsisako išduoti statybos leidimą ir kitos svarbios nuostatos.

Prekybai naftos produktais degalinėje reikia gauti leidimą verstis prekyba naftos produktais. Pagrindinis teisės aktas, kuriame pateikiami reikalavimai asmenims, norintiems gauti leidimą, nustatoma leidimų išdavimo, registravimo, sustabdymo tvarka, nustatomos leidimų turėtojų teisės yra Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19. Išduodami dviejų kategorijų leidimai: verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais. Jūsų atveju aktualūs šių rūšių leidimai: leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis, leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais. Tvarkos 5 punktas nurodo, kad leidimai išduodami atskirai kiekvienai veiklos rūšiai. Leidimus išduoda savivaldybės administracijos direktorius.

Prekybai naftos sektoriuje galioja aukšti reikalavimai, kuriuos nustato Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai. Vienas iš esminių teisės aktų degalinių veiklai vykdyti yra Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37, ir kt. Taip pat svarbu atsižvelgti į taikytinus Europos Sąjungos teisės aktus. Naftos sektoriui aktualių teisės aktų sąrašą galite rasti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos tinklalapyje. Rekomenduotina pasidomėti ir kitais teisės aktais, kurie gali būti aktualūs Jūsų atveju.

Be leidimo verstis prekyba naftos produktais, rekomenduotina apsvarstyti, ar ekonominei veiklai vykdyti degalinėje reikės įsigyti licencijas prekiauti: (i) alkoholiniais gėrimais; (ii) tabako gaminiais. Prekybai maisto produktais taip pat reikia įsigyti maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą. Kuriant nuosavą degalinių verslą taip pat aktualu pasirūpinti tinkama prekės ženklo registracija, išorinės reklamos įrengimu pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus. 

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.