...

Prieskonių importas ir jų pardavimas

Žinių bazė

2017.04.02

Noriu importuoti prieskonius į Lietuvą iš trečiųjų šalių. Kokius tyrimus reikės atlikti ir kokių pažymėjimų, licenzijų prireiks, norint prekiauti šiais prieskoniais Lietuvoje?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 10:28

Prieš pradėdamas vykdyti bet kokią importo į Lietuvą procedūrą, Jūs turėtumėte kreiptis į Lietuvos Respublikos muitinę su prašymu užsiregistruoti Muitinės...

Publikavimo data: 2020-01-03 10:28

Prieš pradėdamas vykdyti bet kokią importo į Lietuvą procedūrą, Jūs turėtumėte kreiptis į Lietuvos Respublikos muitinę su prašymu užsiregistruoti Muitinės prievolininkų registre ir suteikti ekonominių operacijų vykdytojų registravimo bei identifikavimo kodą (EORI kodas). EORI kodas bus reikalingas atliekant muitinės formalumus visose ES valstybėse narėse. Registravimo procedūra reglamentuojama 2015 m. gruodžio 16 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu „Dėl asmenų registravimo muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“ Nr. 1B-975.
 Norint Lietuvoje prekiauti prekėmis, kurių kilmės šalis yra trečioji valstybė, privalu atlikti teisės aktų numatytas prekių importui keliamus reikalavimus. Jūsų atveju yra aktualūs importuojamų maisto produktų įvežimo į Lietuvos Respubliką tvarką nustatantys Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004 ir Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. B1-576. Norėdami importuoti prieskonius iš trečiųjų šalių, Jūs turėsite turėti veterinarinio įvežimo dokumentą, kurio užpildytą 1 dalį  prieš siuntos atvežimą į pasienio veterinarijos postą, per kurį bus įvežama siunta, privalėsite pateikti valstybiniam veterinarijos gydytojui (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu). Dokumento  pavyzdį galite rasti Komisijos reglamente (EB) Nr. 136/2004. Kartu su veterinarinio įvežimo dokumentu pasienio veterinarijos poste Jūs turėsite pateikti: i) kiekvienos siuntos saugą ir kokybę patvirtinantį dokumentą lietuvių (arba anglų, vokiečių, rusų) kalba. Dokumente, be nustatytų bendrųjų reikalavimų, turi būti nurodyti eksportuotojo (gamintojo, tiekėjo) deklaruojami negyvūninio maisto saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys ES ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus; ii) dokumentą, kuriuo patvirtinama sumokėta valstybės rinkliava (šiuo metu importuojamo negyvūninio maisto siuntos kontrolės mokestis yra 13 EUR); iii) dokumentą, kuriuo patvirtinami atsakingam asmeniui suteikti įgaliojimai; iv) kitus siuntą lydinčius dokumentus. Norėdami prekiauti iš trečiųjų šalių importuotais prieskoniais Lietuvoje remiantis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d įsakymu Nr. B1-527 Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimų reikalavimo patvirtinimo Jūs turite gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kurį išduoda teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Siekdami gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, Jūs turite pateikti: i) nustatytos formos prašymą dėl Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo arba laisvos formos prašymą, nurodant veiklą identifikuojančius duomenis: juridinio asmens pavadinimą, kodą, adresą, telefoną, faksą, el. pašto adresą ar fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefoną, el. pašto adresą; ii) subjekto registravimo pažymėjimo, verslo liudijimo, individualios veiklos vykdymo pažymos ar ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją; iii) vykdomos veiklos patalpų planą (gali būti nubraižytas ranka); iv) maisto tvarkymo proceso aprašymą (planuojamos augalinės žaliavos rūšys, kiekiai, perdirbimo būdai ir kt.); v) patvirtintas geros higienos praktikos taisykles prekybos vietoje. Svarbu paminėti, kad remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 677 (2016-11-01 redakcija) įsakymu dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 ,,Maisto produktų ženklinimas” patvirtinimo, ant Jūsų pardavinėjamos prekės pakuotės turi būti pateikta tam tikra privaloma informacija. Ant pakuotės turi būti nurodyta: i) gamintojo pavadinimas ir adresas (jei produktas supakuotas kitoje įmonėje, nurodomas ir pakavimo įmonės pavadinimas, adresas), importuotojo pavadinimas ir adresas; ii) prieskonių pavadinimas; iii) prieskonių sudėtis; iv) prieskonių grynasis kiekis; v) tinkamumo vartoti terminas (arba nuoroda „Tinka vartoti iki … (data)“); vi) specialios laikymo sąlygos; vii) paruošimo būdas. Apibendrinus, norint importuoti prieskonius iš trečiųjų valstybių į Lietuvą, reikia būti registruotam muitinės prievolininkų registre, gauti dokumentus, patvirtinančius, kad kiekviena importuojama prekė atitinka negyvūninio maisto saugos ir kokybės rodiklius, atitinkančius ES ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Prekybą galima pradėti tik gavus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, o ant parduodamų prekių pakuočių yra nurodyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodyta privaloma informacija. Šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio. Dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos rekomenduojame kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.