...

Reikalavimai įsteigti mažąją bendrija krovinių pervežimo paslaugai

Žinių bazė

2020.03.28

Noriu sužinoti, kokie reikalavimai keliami, norint įsteigti mažąją bendrija krovinių pervežimo įmonei Lietuvoje. Ačiū už atsakymą.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Indrė Kazlauskienė

Regionų koordinatorė / VšĮ Versli Lietuva

Publikavimo data: 2020-05-08 12:30

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad krovinių vežimo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas...

Publikavimo data: 2020-05-08 12:30

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad krovinių vežimo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas EB Nr. 1071/2009, Komisijos reglamentas (ES) 2016/403. Remiantis aukščiau nurodytais teisės aktas, Lietuvos Respublikoje krovinių vežimo veikla krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), yra ne didesnė nei 3,5 tonos, nėra licencijuojama, šia veikla gali užsiimti juridiniai asmenys, bei asmenys įregistravę individualią veiklą pagal pažymą. Tačiau, už atlygį vykdoma krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, veikla yra licencijuojama. Licencijos išduodamos tik juridiniams asmenims, jas išduoda Lietuvos transporto saugos administracija. Pažymėtina, kad licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais nereikalinga: 1) universaliųjų pašto paslaugų teikėjams, vežantiems pašto siuntas; 2) vežant sugadintas ir avarijas patyrusias transporto priemones; 3) vežant vaistus (vaistinius preparatus), prietaisus, įrenginius ir kitus gaminius, reikalingus pirmajai medicinos pagalbai teikti atliekant gelbėjimo darbus, ypač stichinių nelaimių atveju. Vežėjas privalo nuolat atitikti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus: a) turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje; b) būti nepriekaištingos reputacijos; c) būti tinkamos finansinės būklės; d) turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją. Atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 5 straipsnio reikalavimus, vežėjas privalo turėti nuosavybės teise arba valdyti kitais teisėtais pagrindais buveinę su vežėjo valdymo centru arba buveinę ir vežėjo valdymo centrą. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies b punkte, privalo atitikti vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas. Vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, jeigu jiems paskirta ir galioja administracinė arba baudžiamoji atsakomybė už pažeidimus, atitinkančius Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede ar Reglamente (ES) 2016/403 nurodytus pažeidimus, kurių atitikties sąrašas patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 2BE-250 „Dėl Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąrašo patvirtinimo“. Nepriekaištingą reputaciją turinčiais nelaikomi ir teistieji ar baustieji už analogiškas veikas užsienio valstybėse. Transporto vadybininku pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį gali būti vežėjo juridinio asmens vadovas arba kitas jo darbuotojas, pats vežėjas fizinis asmuo arba pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį eiti transporto vadybininko pareigas gali sutartimi vežėjo įgaliotas fizinis asmuo, turintis įgaliojimus faktiškai ir nepertraukiamai vadovauti vežėjo transporto veiklai, tai yra vadovauti kelių transporto priemonių eksploatavimui ir priežiūrai, tvirtinti transporto sutartis ir dokumentus, tvarkyti bendrąją apskaitą, paskirstyti užduotis vairuotojams ir krovinius transporto priemonėms, prižiūrėti eismo saugos procedūras. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas. Tinkamos finansinės būklės reikalavimą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies c punkte, privalo atitikti vežėjas. Vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 7 straipsnio 1 dalimi, kiekvienais metais vežėjai fiziniai asmenys ir ribotos bei neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys turi disponuoti nuosavu kapitalu, o viešojo sektoriaus subjektai – grynuoju turtu, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 000 eurų, kai naudoja tik vieną kelių transporto priemonę, ir po 5 000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą kelių transporto priemonę. Jeigu vežėjas dar neturi naudojamų kelių transporto priemonių, jo finansinė būklė vertinama pagal tą pačią tvarką, kaip naudojant vieną kelių transporto priemonę. Profesinės kompetencijos reikalavimą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies d punkte, privalo atitikti transporto vadybininkas. Profesinė kompetencija nustatoma vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 21 straipsniu. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarka nustatyta (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“.


Ekspertai

Indrė Kazlauskienė

Indrė Kazlauskienė

Regionų koordinatorė / VšĮ Versli Lietuva

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.