...

Mobili greito maisto užkandinė

Žinių bazė

2013.11.20

Laba diena, turiu ideją pradėti mobilios greito maisto užkandinės verslą. Ar reikalingas pvz. mobilios užkandinės iš prekybai pritaikytos transporto priemonės įrengimo projektas? Jeigu reikalingas tai kur galima kreiptis del tokio projekto parengimo? Ar tokiai transporto priemonei būtina periodinė techninė apžiūra (tarkime automobilis nebus eksplotuojamas kaip transporo priemonė, jis bus lokalizuotas vienoje vietoje). Ar reikalinga registracija tokiai transporto priemonei? Kaip įteisinti tokią veiklą? Kur kreiptis del reikiamų leidimų išdavimo?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Darius Paulikas

Advokato padėjėjas / Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai

Publikavimo data: 2013-11-20 14:41

Laba diena. Atsakant į Jūsų klausimą, higienos reikalavimus mobiliems maisto tvarkymo subjektams reglamentuoja 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento...

Publikavimo data: 2013-11-20 14:41

Laba diena. Atsakant į Jūsų klausimą, higienos reikalavimus mobiliems maisto tvarkymo subjektams reglamentuoja 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319).

Norėdami įteisinti minėtą veiklą, tai galite padaryti arba užsiimdami individualia veikla, arba įsteigdami juridinį asmenį. Tačiau bet kokiu atveju prieš užsiimant maisto tvarkymo veikla (atidarant kavinę, restoraną, barą, užkandinę, kuri pašildo, kepa kulinarijos gaminius ar (ir) pusgaminius, transportuoja, išdalina ar kt.) privaloma turėti nustatyta tvarka išduotą leidimą – Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (toliau – MTSPP).

Dėl MTSPP gavimo reikia kreiptis į atitinkamą teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – VMVT), pvz.: jeigu planuojama atidaryti kavinę Vilniuje, reikia kreiptis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Teritorinių Valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų kontaktus galima rasti VMVT interneto svetainėje http://vmvt.lt/

Norėdami gauti MTSPP, turėtumėte pateikti šiuos dokumentus:

1. Nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo;
2. Maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu. Patalpų projektas – maisto tvarkymo patalpų planas (schema), kurioje sužymėtos visos su maisto tvarkymo veikla susijusios patalpos bei naudojama įranga. Šis projektas turi būti patvirtintas vadovo. Mobilioms užkandinėms taikomi specialūs reikalavimai. Jų pastatymui turi būti parinktos vietos, jos turi būti suprojektuotos ir statomos taip bei juose palaikoma tokia švara ir gera būklė, kad būtų išvengta taršos, visų pirma dėl gyvūnų ir kenkėjų, rizikos;
3. Maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos apimtis, darbuotojų skaičių. Maisto tvarkymo proceso aprašyme reikia aprašyti: planuojamą vykdyti veiklą: kavinė, užkandinė, restoranas, maisto tiekėjų pagal sutartį, gėrimų pardavimo vartoti vietoje (barų) veikla, prekyba fasuotais, nefasuotais, greitai gendančiais maisto produktais, ar kt.; darbuotojus: nurodyti, kiek yra (bus) darbuotojų; atliekų šalinimą: aprašyti kur ir kaip šalinamos maisto atliekos; ir kitą su maisto tvarkymo veikla susijusią informaciją;
4. Dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįstą savikontrolės sistemą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“), maisto tvarkymo subjektai tvarko maistą, taikydami RVASVT sistemą). Maisto tvarkymo įmonės savanoriškai gali pasirinkti joms priimtiną savikontrolės sistemos diegimo variantą: RVASVT sistemą ar Geros higienos praktikos taisyklių (toliau – GHPT) įgyvendinimą. Kiekvienos smulkios ar vidutinės maisto tvarkymo įmonės savininkas ar vadovas įsakymu turi patvirtinti savo įmonės pasirengimą tvarkyti maistą pagal GHPT. GHPT smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms yra lengviau įdiegiamos, todėl jos populiaresnės.

Jūsų darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą, išklausę privalomą higienos įgūdžių mokymo kursą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus: Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, forma Nr. 048/a) su gydytojo žyma „leista dirbti“.

Daugiau informacijos apie MTSPP išdavimą galite rasti spustelėję ant šios nuorodos: http://vmvt.lt/lt/top/viesosios.paslaugos/isduodami.dokumentai/maisto.tvarkymo.subjekto.patvirtinimo.pazymejimas/

Dėl Jūsų klausimo dalies apie privalomąją tokios transporto priemonės registraciją, tai transporto priemonė turi būti registruojama, tai yra transporto priemonė, atitinkanti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606). Minėtus reikalavimus rasite paspaudę šią nurodą ir atsivertę prisegtą įsakymo priedą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332547&p_query=&p_tr2=.

Jei transporto priemonė eksploatuojama nebus, periodinės techninės apžiūros jai atlikti nereikia.

Ekspertai

Darius Paulikas

Darius Paulikas

Advokato padėjėjas / Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.