Komercinis atstovavimas (agentavimas) meno atstovams

Žinių bazė

2014.07.31

Išsiėmęs individualios veiklos pažymą ketinu sutartą laiką komerciškai atstovauti (sudarant sandorius su užsienio pirkėjais) įvairių rūšių menininkus. Sakykite, prašau, kokį veiklos dokumentą (verslo liudijimą, pažymą) man turi pateikti meno atstovas, kad būtų galima pasirašyti juridiškai galiojančią komercinio atstovavimo sutartį?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Publikavimo data: 2014-07-31 19:12

Komercinį atstovavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 knygos, 12 skyrius. Civilinio kodekso 2.152 straipsnyje nurodoma, kad komercinis atstovavimas yra...

Publikavimo data: 2014-07-31 19:12

Komercinį atstovavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 knygos, 12 skyrius. Civilinio kodekso 2.152 straipsnyje nurodoma, kad komercinis atstovavimas yra vykdomas per prekybos agentus. Prekybos agentas yra privatus, nepriklausomas asmuo – verslininkas, kurio pagrindinė ūkinė veikla – nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita. Komercinio atstovavimo teisinių santykių būtinas požymis – atlygintinumas.


Prieš pradedant vykdyti komercinio atstovavimo veiklą, verta atkreipti dėmesį į Civilinio kodekso 2.153 straipsnio nuostatą, kurioje yra numatyta pareiga apdrausti savo civilinę atsakomybę dėl galimos žalos padarymo atstovaujamajam ar tretiesiems asmenims. Prekybos agentas privalo būti apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir turėti galiojantį draudimo polisą. Civiliniame kodekse civilinės atsakomybės draudimo dydis nėra nustatytas. Jis turi būti nustatomas atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį, atstovaujamojo sudaromų sutarčių kainą, rizikos dydį, kuris gali kisti, priklausomai, ar sutartis sudaro prekybos agentas atstovaujamojo vardu ar tik tarpininkauja.


Komercinio atstovavimo teisiniai santykiai gali atsirasti tik tarp ūkine – komercine veikla užsiimančių subjektų (verslininkų). Taigi, sutartis gali būti sudaroma su juridiniu asmeniu ir fiziniu asmeniu, vykdančiu savarankišką veiklą, pavyzdžiui, kaip nurodoma situacijoje – su menininkais, kurie vykdo ūkinę-komercinę veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą. Remiantis 2002 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1797, „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kurioms gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“, viena iš veiklos rūšių, kuriai galima išduoti verslo liudijimą yra taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba (EVRK klasė 90.03).

Civiliniame kodekse nėra numatyta privaloma komercinio atstovavimo sutarties forma. Sutartis gali būti sudaroma tiek žodžiu, tiek ir raštu, tačiau patartina sutartį sudaryti raštu. Rašytine forma sudaryta sutartis užtikrins ne tik atstovaujamojo teisių apimtį, bet ir nustatys atstovo (prekybos agento) atlyginimo dydį, o taip pat, rašytinėje sutartyje leidžiama įtraukti sutarties sąlygas, kurios gali būti numatytos tik rašytinėje sutartyje: atstovo arba atstovaujamojo civilinės atsakomybės apribojimus arba visišką jos netaikymą, draudimą konkuruoti nutraukus sutartį, sutarties nutraukimo sąlygas, išimtines prekybos agento teises, prekybos agento teisės į atlyginimą priklausomybę nuo sudarytos sutarties įvykdymo. Nustačius minėtas sąlygas sutartyje mažinama kilsiančių ginčų su atstovaujamuoju rizika, atstovui užtikrinamas lengvesnis bendravimas sudarant sutartis su trečiaisiais asmenimis (pirkėjais).

Sudarant komercinio atstovavimo sutartį atstovaujamasis turėtų prekybos agentui pateikti dokumentus, patvirtinančius asmens tapatybę bei dokumentus, patvirtinančius jo teisę vykdyti ūkinę – komercinę veiklą. Tai gali būti verslo liudijimas, individualios veiklos pažyma, teisę atstovauti juridinį asmenį įrodantys dokumentai.

Kadangi planuojama sudaryti pirkimo – pardavimo sutartis su užsienio valstybių subjektais aktualus Civilinio kodekso 2 knygos, 12 skyriaus, 2 skirsnis, kuriame reglamentuojami komercinio atstovavimo ypatumai sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

Jeigu atstovaujamasis nevykdo komercinės – ūkinės veiklos ir tokia veikla yra pasitaikanti itin retai ar net vienkartinio pobūdžio, su tokiu asmeniu galima sudaryti kitokios rūšies sutartis, pavyzdžiui., komiso ar tarpininkavimo parduodant meno kūrinį. Kadangi komercinio atstovavimo sutartis gali būti sudaroma tik tarp subjektų vykdančių ūkinę – komercinę veiklą, minėtos sutartys yra svarstytinos alternatyvos, kurios leidžia praplėsti klientų ratą ir teikti tarpininkavimo paslaugas fiziniams asmenims, nevykdantiems šios veiklos. Dėl konkrečių sutarčių sudarymo ir taikymo ypatybių rekomenduotina kreiptis į teisininkus.

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.