...

Koks taikomas GPM už parduodamą turtą?

Žinių bazė

2013.04.11

Jei asmuo pirko dalinai įrengtą butą už, pavyzdžiui, 100 000Lt, iš savo lėšų įrengdamas investavo 50 000 Lt, tačiau po pusės metų pardavė butą už 170 000Lt, ar bus taikomas gyventojų pajamų mokestis savininkui? Ar yra pirkimo pardavimo skirtumo sumos limitas, iki kurio nemokamas GPM, jei asmuo nesiverčia individualia veikla?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Kristina Makaveckaitė

Mokesčių konsultantė / KM Consulting

Publikavimo data: 2013-04-11 13:52

Jeigu gyventojas pirko butą su daline apdaila ir atliko apdailos darbus, tai parduodant minėtą butą skaičiuodamas GPM prievolės dydį jis...

Publikavimo data: 2013-04-11 13:52

Jeigu gyventojas pirko butą su daline apdaila ir atliko apdailos darbus, tai parduodant minėtą butą skaičiuodamas GPM prievolės dydį jis gali prie buto pirkimo kainos pridėti išlaidas, kurias patyrė, atlikdamas buto apdailos darbus, jeigu turi išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Tačiau atkreipkite dėmesį į LR Aplinkos ministro 2002 metų 04 mėn. 30 dienos įsakymą Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „STATYBOS DARBAI“ patvirtinimo“, kur aiškiai nurodyta, kokius konkrečiai apdailos darbus galima priskirti.

Remiantis LR GPM įstatymo 17 str. 1 dalimi, neapmokestinamos gyventojo pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), jeigu jame pastaruosius 2 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka. Net jeigu gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, buvo trumpesnį negu 2 metų laikotarpį, pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), gautos pajamos, kurios per vienus metus nuo tokio būsto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn yra panaudojamos kito Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio gyvenamojo būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui, yra neapmokestinamos. Limito tarp pirkimo ir pardavimo kainų, kada nemokamas GPM, parduodant gyvenamąjį būstą, nėra.

Taigi jeigu pastaruosius 2 metus iki pardavimo butas buvo Jūsų gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, parduodant butą GPM savininkui mokėti nereikės. Jeigu 2 metai nepraėjo, tačiau tame bute buvo Jūsų gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, o pardavę butą Jūs tuos pinigus panaudosite kito buto pirkimui, kur bus Jūsų gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, tokiu atveju GPM mokėti taip pat nereikės. Netenkinant minėtų sąlygų GPM mokestį mokėti reikės. Be to, esant požymiams, kad gyventojas siekia mokesčių vengimo arba turinio principas prieštarauja pačiai sandorio formai, savininkui atsiranda prievolė mokėti GPM.

Ekspertai

Kristina Makaveckaitė

Kristina Makaveckaitė

Mokesčių konsultantė / KM Consulting

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.