...

Kokius mokesčius privalau mokėti, kai esu išregistruotas iš Lietuvos?

Žinių bazė

2013.04.25

Vykdau veiklą pagal pažymą užsienyje, buvau išregistruotas iš Lietuvos. Kokius mokesčius privalau mokėti? Kokią deklaraciją turiu pateikti VMI?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-04-25 07:57

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) nuostatas, gyventojo pajamos apmokestinamos ir deklaruojamos...

Publikavimo data: 2013-04-25 07:57

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) nuostatas, gyventojo pajamos apmokestinamos ir deklaruojamos taikant skirtingas taisykles, priklausomai nuo to, ar, vadovaujantis GPMĮ 4 straipsnio nuostatomis, pajamas gauna gyventojas atitinkamais kalendoriniais metais mokesčių mokėjimo ir deklaravimo tikslais laikomas nuolatiniu ar nenuolatiniu Lietuvos gyventoju, ir ar tokių pajamų šaltinis yra Lietuvoje ar užsienio valstybėje.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, galutinai išvykstantis iš Lietuvos, vadovaujantis GPMĮ 29 straipsnio nuostatomis, prieš išvykdamas privalo pateikti fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją, apskaičiuoti ir deklaruoti joje pajamas, gautas per tą mokestinį laikotarpį iki išvykimo dienos, bei iki išvykimo sumokėti pajamų mokestį. Pateikus minėtą deklaraciją, gyventojas laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju:  nuo galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos, jei mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbuvo mažiau kaip 183 dienas; nuo sekančio mokestinio laikotarpio, jei mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbuvo daugiau kaip 183 dienas.  Individuali veikla, kuri buvo įregistruota kaip veikla vykdoma nuolatinio Lietuvos gyventojo, turi būti išregistruota iki deklaracijos pateikimo.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos, kurios yra gyventojų pajamų mokesčio objektas Lietuvoje, nustatytos GPMĮ 5 str. 4 dalyje. Pagal šios dalies nuostatas, gyventojų pajamų mokesčio objektas Lietuvoje yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, gautos vykdant individualią veiklą Lietuvoje per nuolatinę bazę. Jei nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamos išmokos, nenurodytos GPMĮ 5 str. 4 dalyje, jos nelaikomos pajamų mokesčio objektu ir Lietuvoje pajamų mokesčiu neapmokestinamos.
Taigi, jei nenuolatinis Lietuvos gyventojas vykdo individualią veiklą ne Lietuvoje, individuali veikla turi būti įregistruota tos užsienio valstybės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka, kurioje gyventojas vykdo individualią veiklą. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo, nevykdančio Lietuvoje individualios veiklos, užsienyje gautos individualios veiklos pajamos nėra pajamų mokesčio objektas Lietuvoje, todėl Lietuvoje pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir nedeklaruojamos.

Tik tuo atveju, jei nenuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdytų per nuolatinę bazę (turėtų pažymą FR0469) Lietuvoje, tai pajamų mokesčio objektu Lietuvoje būtų laikomos tiek Lietuvoje, tiek iš užsienio valstybių gautos ar uždirbtos pajamos, priskiriamos tai nuolatinei bazei Lietuvoje.

        Pajamoms iš gyventojų individualios gamybos, prekybos ar daugumos paslaugų teikimo veiklos, pagal GPMĮ 6 str. 3 dalies nuostatas, taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas, iš pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus GPMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka. 15 proc. tarifas taikomas laisvosioms profesijoms (pvz. advokatams, notarams, konsultantams, apskaitininkams, auditoriams, architektams, inžinieriams ir pan.) bei pajamoms iš vertybinių popierių pardavimo (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių).

        Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų per nuolatinę bazę Lietuvoje, privalo jas deklaruoti, pateikdamas Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formą (Žin., 2004, Nr. 46-1546; 2010, Nr. 40-1920), ir sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.