...

Kokie reikalingi dokumentai grožio salono atidarymui?

Žinių bazė

2016.03.21

Kokių dokumentų reiktų norint atidaryti grožio saloną, teikiant mezoterapijas ir panašias grožio injekcijas?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 10:33

Norint užsiimti Jūsų planuojama veikla (atidaryti grožio saloną bei teikti grožio paslaugas) svarbu atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Pirma, tokia...

Publikavimo data: 2020-01-03 10:33

Norint užsiimti Jūsų planuojama veikla (atidaryti grožio saloną bei teikti grožio paslaugas) svarbu atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Pirma, tokia veikla gali būti vykdoma tiek pasirinkus individualią veiklą pagal pažymą, tiek pasirinkus individualią veiklą pagal verslo liudijimą. Paminėtina, kad galima steigti ir juridinį asmenį, pavyzdžiui, mažąją bendriją ar uždarąją akcinę bendrovę. Klausimas - steigti juridinį asmenį ar užsiimti individualia veikla – iš esmės priklauso nuo planuojamo verslo masto ir tolimesnės plėtros. Antra, nepaisant to, kokią verslo formą pasirinksite, planuojamai grožio salono veiklai ir grožio salono patalpoms turėsite gauti higienos pasą, kurį išduoda visuomenės sveikatos centrai, esantys didžiausiuose Lietuvos miestuose. Išduotas higienos pasas patvirtina, kad patalpos, kuriose vykdysite grožio procedūras atitinka higienos normų reikalavimus, kurie nuodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007. Tam, kad gauti tokį leidimą - higienos pasą, minėtai institucijai būtina pateikti: (1) paraišką gauti leidimą - higienos pasą; (2) fiziniams asmenims (jei veiksite pasirinkę individualią veiklą) – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; (3) dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise; (4) patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas, išskyrus nesudėtingus statinius. Svarbu paminėti, kad mokesčio už higienos paso išdavimą dydis priklausys nuo patalpų, kuriose bus teikiamos paslaugos, dydžio. Higienos pasas yra išduodamas per 2 darbo dienas, pateikus visus reikiamus ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus. Trečia, galiausiai atkreiptume dėmesį, kad Jūsų planuojamai veiklai greičiausiai bus reikalingas išorinės reklamos leidimas, kurį išduoda tam tikro miesto savivaldybė. Jeigu Jūs planuojate atidaryti grožio saloną, pavyzdžiui, Vilniuje, tuomet reikės kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę bei pateikti šiuos dokumentus: (1) paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą; (2) dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens sutikimą, išsskyrus atvjeus, kai pareiškėjas yra pats šių objektų savininkas; (3) nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas; (4) išorinės reklamos įrengimo projektą; (5) jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą; (6) prie paraiškos pridedami dokumentai ir projektas, išskyrus atvejus, kai paslauga užsakoma elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą. Taip pat noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad tokios veido ir / ar kūno priežiūros procedūros, kurių metu atliekamos invazinės procedūros į odą (pvz., mezoterapija, botulino toksino, hialurono rūgšties injekcijos ir kt.), elektrokoaguliacijos, krioterapijos, lazerioterapijos odos gydymo ir koregavimo metodai negali būti teikiamos grožio paslaugos metu ne gydymo įstaigoje. 
Vadovaujantis Dermatovenerologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-846, ir Lietuvos medicinos normos MN 59:2004 ,,Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-899, nuostatomis odos, odos priedų ir poodžio pažeidimų gydymas, taikant elektrokoaguliacijos ir krioterapijos (skystu azotu bei angliarūgštės sniegu) metodus; odos atsluoksniavimas, senėjančios odos ir hiperhidrozės koregavimas konservatyviaisiais ir invaziniais metodais; lazerioterapija yra priskirtini gydytojo dermatovenerologo kompetencijai. Paslaugas teikia gydytojas dermatovenerologas (prireikus su bendrosios praktikos slaugytoja), turintis medicinos praktikos Iicenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo dermatovenerologo profesinę kvalifikaciją. Paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas. Pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) (toliau - Reglamentas), kosmetikos gaminio sudėtyje negali būti vaistinių medžiagų: antibiotikų, hormonų, žmonių ląstelių ir audinių produktų ir kitų draudžiamų naudoti kosmetikoje biologiškai aktyviu medžiagų, o leistų naudoti kosmetikoje biologiškai aktyvių medžiagų kiekiai neturi viršyti didžiausių leidžiamų koncentracijų gatavame gaminyje. Pabrėžtina, kad Reglamento II priede ,,Kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąrašas" vakcinos, toksinai ir serumai priskirti draudžiamiems kosmetikos ingredientams. Reglamento 2 straipsnio 2 dalies nuostatoje, papildomai paaiškinančioje kosmetikos gaminio sąvokos apibrėžtį, aiškiai yra įtvirtinta, kad medžiaga arba mišinys, skirtas ryti, įkvėpti, švirkšti ar implantuoti į žmogaus kūną, nelaikomi kosmetikos gaminiais Atkreipiu dėmesį, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio. Dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.