...

Norėčiau atidaryti muzikos ir dailės mokyklėlę, kaip įdarbinti žmones?

Žinių bazė

2015.03.09

Norėčiau atidaryti muzikos ir dailės mokyklėlę. Ar tam užtenka individualios veiklos pažymėjimo ar reikia steigti įmonę, nes norėčiau darbinti žmones? Ar ši veikla turi turėti specialius reikalavimus patalpoms, ar turi turėti specialius pažymėjimus, kadangi tai darbas su vaikais. Ačiū

Temos: , , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 10:41

Kaip matyti iš Jūsų klausimo, Jūs siekiate verstis privačia veikla, t.y. įsteigti vaikams skirtą dailės ir muzikos mokyklą. Remiantis Lietuvos...

Publikavimo data: 2020-01-03 10:41

Kaip matyti iš Jūsų klausimo, Jūs siekiate verstis privačia veikla, t.y. įsteigti vaikams skirtą dailės ir muzikos mokyklą. Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (toliau – Švietimo įstatymas), tokio pobūdžio privati veikla atitinka neformalaus vaikų švietimo koncepciją, t.y. ja būtų siekiama tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Skirtingai nuo formaliojo švietimo, vykdant neformalųjį švietimą nėra reikalingos patvirtintos programos, švietimo ir mokslo ministerijos išduodamos licencijos ar leidimai, asmenims, vykdantiems tokią veiklą, yra keliami tam tikri reikalavimai. Pavyzdžiui, vadovaujantis Švietimo įstatymu, neformaliuoju švietimu turi teisę užsiimti pedagogai; asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą;  asmenys, baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintis 3 metų atitinkamos srities darbo stažą ir išklausę švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas); asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir išklausę švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pagrindinius sveikatos saugos reikalavimus įstaigoje, vykdančioje neformaliojo vaikų švietimo programas, nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta Higienos norma HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Šioje higienos normoje yra detaliai reglamentuojami reikalavimai, kuriuos turi atitikti įstaiga, vykdanti neformalųjį švietimą. Pavyzdžiui, yra numatyti detalūs reikalavimai patalpoms ir jų tinkamam įrengimui, apšvietimui, šildymui ir vėdinimui, vandens tiekimui ir kiti reikalavimai.  Į šiuos reikalavimus privalėsite atsižvelgti ir prieš įkurdami savo neformaliojo ugdymo įstaigą. Kadangi steigiamoje muzikos ir dailės mokyklėlėje norėtumėte įdarbinti ir kitus asmenis, tai galite padaryti abiem Jūsų nurodytais būdais – turėdami individualios veiklos pažymėjimą arba steigdami atitinkamos formos juridinį asmenį. Pastarojo steigimas būtų tikslingas pasirinkimas tuo atveju, jeigu ketinate vykdyti veiklą „plačiu mastu“ bei įdarbinti didelį skaičių darbuotojų. Tačiau jei to daryti neplanuojate,  rekomenduočiau pasirinkti individualią veiklos pagal pažymą formą. Nepaisant verslo organizavimo formos, norėdami įdarbinti darbuotoją, su juo privalote sudaryti darbo sutartį atitinkančią Lietuvos Respublikos darbo kodekse keliamus reikalavimus. Svarbu ir tai, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai (Sodrai) privalote pranešti apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Pažymėtina, jog jūs, kaip darbdavys, už darbuotoją turėsite mokėti ir atitinkamus mokesčius – gyventojų pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo bei socialinio draudimo įmokas. Atkreipiu dėmesį, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio. Dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.