...

6 patarimai, kaip apsaugoti mobiliųjų programėlių teises

Verslas

2014.10.13

Autorius: Marija Rudzevičiūtė

Temos: .

6 patarimai, kaip apsaugoti mobiliųjų programėlių teises

Intelektinės nuosavybės teisių turėtojas gali uždrausti kitiems asmenims nesąžiningai nukopijuoti ar kitaip neteisėtai naudoti mobiliąją programėlę be jo sutikimo. J. Truskaitė-Paškevičienė. BFL/Vyginto Skaraičio nuotr.

Sukūrėte naują mobiliąją programėlę? Ar esate užtikrinti jos teisine apsauga? Ką reikia žinoti šių e. įrankių kūrėjams ir naudotojams, pasakoja advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokatė dr. Jūratė Truskaitė-Paškevičienė.

Intelektinės nuosavybės teisės

„Intelektinės nuosavybės teisės į mobiliąją programėlę ir jos elementus lemia, kas turi teisę ja naudotis ir gauti pajamas. Šių teisių turėtojas gali uždrausti kitiems asmenims nesąžiningai nukopijuoti ar kitaip neteisėtai naudoti mobiliąją programėlę ar jos elementus be jo sutikimo. Atitinkamai mobiliųjų programėlių parduotuvės numato draudimus įkelti programėles, pažeidžiančias trečiųjų asmenų prekių ženklus, autorių teises, patentus arba trečiojo asmens licencijos sąlygas. Taigi, siekiant sėkmingai disponuoti mobiliąja programėle, svarbu apsvarstyti, kokie intelektinės nuosavybės teisių objektai yra jūsų ketinamoje išleisti mobiliojoje programėlėje ir ar tikrai turite teisę juos naudoti“, – sako advokatė.

Autorių teisės

„Šios teisės atsiranda nuo pat kūrinio sukūrimo akimirkos ir jų nereikia registruoti. Pagal bendrą taisyklę autorių teisės į kūrinį priklauso jį sukūrusiam fiziniam asmeniui ar asmenims. Tačiau tais atvejais, kai kūrinį sukuria darbuotojas, turtines teises į kūrinį įgyja darbdavys. Taigi įmonei, kuri kompiuterinėms programoms ar kitiems mobiliųjų programėlių elementams kurti pasitelkia darbuotojus, svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai aprašytos tokio darbuotojo darbo funkcijos.

Dizainas gali būti apsaugotas, jeigu jis yra naujas ir turi individualių ypatybių. Įprastai apsauga įgyjama įregistruojant dizainą.

J. Truskaitė-Paškevičienė

Kai mobiliosios programėlės kuriamos naudojant atviro kodo programas, reikia iš anksto išnagrinėti tokios programos naudojimo sąlygas ir įvertinti, ar jos bus suderinamos su jūsų pasirinktos mobiliųjų programėlių parduotuvės naudojimo sąlygomis“, – pataria dr. J. Truskaitė-Paškevičienė.

Komercinė paslaptis

„Autorių teisė saugo tik išraiškos formą, bet nesaugo pačios programėlės idėjos, veiklos principo. O juk dažnai būtent gera idėja lemia mobiliosios programėlės populiarumą. Siekiant rinkoje būti pirmiems, pasiūliusiems inovatyvią mobiliąją programėlę, svarbu užtikrinti, kad informacija, susijusi su plėtojama idėja ir kuriama programėle, išliktų paslaptyje iki pat mobiliosios programėlės išleidimo. Šiam tikslui naudojama komercinių paslapčių apsauga ir susitarimai dėl konfidencialumo.

Kai turimą informaciją nori apsaugoti įmonė, pagal Lietuvos įstatymus ji visų pirma turėtų pasitvirtinti komercinių paslapčių sąrašą ir įtraukti į jį tokio pobūdžio informaciją. Su tokiu sąrašu pasirašytinai supažindinami įmonės darbuotojai. Su darbuotojais neretai tikslinga sudaryti ir papildomus susitarimus: dėl darbo su konfidencialia informacija tvarkos, dėl įsipareigojimo tam tikrą laiką nekonkuruoti su darbdaviu pasibaigus darbo santykiams ir pan.“, – dėsto specialistė.

Prekių ženklas

„Mobiliosios programėlės logotipą, jo pavadinimą ar kitą išskirtinį žymenį galima registruoti ir kaip prekių ženklą. Jie apsaugą įgyja registruojami. Tuomet pasirenkama pageidaujama ženklo įregistravimo teritorija, nurodomos prekių ar paslaugų kategorijos, kurioms siekiama įgyti teises į atitinkamą ženklą. Tam tikrais atvejais galima uždrausti kitam asmeniui naudoti net ir neįregistruotą savo ženklą, jeigu įrodoma, kad šis asmuo atlieka nesąžiningos konkurencijos veiksmus“, – pamini teisininkė.

Dizainas

Mobiliosios programėlės dizainas galėtų būti saugomas ir pagal dizaino teisę. Dizainas gali būti apsaugotas, jeigu jis yra naujas ir turi individualių ypatybių. Įprastai apsauga įgyjama įregistruojant dizainą. Kaip ir prekių ženklų atveju, registruojant galima rinktis dizaino apsaugos teritoriją ir prekes, paslaugas, kurioms jis bus registruojamas. Įregistruoto dizaino apsauga galioja penkerius metus ir gali būti pratęsiama iki 25 metų. Verta turėti omenyje, kad Europos Sąjungoje dizainas gali būti saugomas net ir neįregistruotas. Tokia apsauga galioja trejus metus nuo dizaino pirmojo išleidimo į rinką ES dienos. Be to, neregistruotas dizainas kaip kūrinys gali būti saugomas pagal autorių teisę“, – su ES sąlygomis supažindina advokatė.

Patentas

„Patentas jo savininkui suteikia itin plačias teises į oficialiai patentuotus technikos srities išradimus, jeigu jie yra nauji, atitinka išradimo lygį ir turi pramoninį pritaikomumą. Tačiau kompiuterių programos pagal Lietuvos įstatymus apskritai nėra priskiriamos išradimams, kurių apsaugai galėtų būti išduodamas patentas. Tik kai kuriose valstybėse yra tam tikrų galimybių kompiuterių programai gauti patentą. Kita vertus, net ir pastaruoju atveju patento gavimas yra gana brangi ir ilgai trunkanti procedūra, kuri mobiliųjų programėlių atveju, atsižvelgiant į itin dinamišką rinką, gali nepasiteisinti.

Mobiliųjų programėlių kūrimas paprastai peržengia vienos valstybės ribas. Tuomet ginčo atveju kyla neaiškumų, kurios valstybės teisė bus taikoma ir kur bus sprendžiami ginčai dėl teisių. Siekiant bent iš dalies sumažinti tokius neaiškumus, sudaromose sutartyse verta iš anksto aptarti ir šiuos klausimus“, – pataria advokatė dr. J. Truskaitė-Paškevičienė.

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.