...

Sužinok pirmas apie planuojamą renginį!

Verslo paraiškos ES paramai gauti „E-verslas LT”

Įvykęs renginis

Verslo paraiškos ES paramai gauti „E-verslas LT”

,

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“. Finansavimo tikslas Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu […]

Kaina: Nemokamai

  • 2015-07-29/2015-10-2909:00/16:00
  • Nėra
  • Bilietai: Nemokamai
  • Nėra

Renginio aprašymas:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.

Finansavimo tikslas
Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

Finansuojamos veiklos
Verslas

Remiamos veiklos
Kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, patentų ir licencijų, tiesioginėms projekto veiklos vykdyti reikalingos įrangos prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.

Galimi pareiškėjai
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), partneriai negalimi.

Pareiškėjų tipai
Verslas

Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 35 000 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai eurų)
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: 4 500 000 Eur (keturi milijonai penki šimtai tūkstančių eurų)

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 29 d. 16:00 val.

Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą iki 2015 m. spalio 29 d. 16:00 val. Tokiu atveju, LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Daugiau informacijos čia

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.